Av Fakhra Salimi

Leder, MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn                                                                                                             

«Skal vi gjenta det gamle politiske mønsteret og gå løs på Carl I. Hagen (Frp) fordi han har kommet med ufølsomme uttalelse om terrorhandlinger i Oslo og på Utøya? Er ikke det Hagen ønsker med slike utspill – mer mediaoppmerksomhet for sine synspunkter?  Det er viktig at vi følger med på Carl I. Hagens utspill og arresterer ham på det når han baserer sin politiske retorikk på faktafeil.

Carl I. Hagen titter på oss fra de fleste avisenes første sider. Han angripes hardt for å mislede sine velgere med faktafeil og hans siste utspill om terrorangrepet i Oslo og massakren på Utøya har vakt sterke reaksjoner blant alle politiske partier og samfunnsaktører. Dette har Hagen gjort i mange valgkamper tidligere. Jeg vil påstå at slike utspill er del av en taktikk Carl I. Hagen bevisst bruker for å få oppmerksomhet om sin egen person, og for å sørge for at debatten alltid handler om Fremskrittspartiet og deres politikk. 

Det er viktig at vi følger med på Carl I. Hagens utspill og arresterer ham på det når han baserer sin politiske retorikk på faktafeil. Men det er enda viktigere å bevege seg videre og fokusere på egen, alternativ politikk. Lærdommen fra 22/7 er å bevisstgjøre velgere at verdiene som frihet og demokrati er knyttet til respekt for andres følelser, mangfold, likeverd og menneskerettigheter. Det er et verdig valg og politikerne har ansvar for å avdekke ideologiene som innsnevrer disse verdier.  

Carl I. Hagens er en rutinert politiker. Men han er mer enn det; han er en erfaren ringrev innen politikken som vet hvilke knapper han skal trykke på – og ikke minst når – for å dreie den offentlige debatten tilbake til å handle om hans og Frps politikk. Vi må derfor passe oss for ikke å bli hans marionetter som danser etter hans pipe. Det er viktig å følge med på hans utspill, og ikke minst må vi avsløre ham når han presenterer misvisende tolkninger av fakta. Men diskusjonen framover kan ikke handle bare om en reaksjon på Carl I. Hagens utspill. Vi som velgere har rett til å vite hva de andre partiene har å tilby alternativt til Fremskrittspartiet. 

Norge er et mangfoldig samfunn og mangfoldet er her for å bli. Debatten nå må handle om hvordan denne sameksistensen faktisk kan styrke norske lokalsamfunn. Hagen er blant dem som har kommet med uttalelser som har bidratt til å polarisere lokalsamfunn. Dette kan ikke seriøse debattanter lenger være med på.   

Les innlegget på Ivar Johansen blogg >>>