MiRA-Senteret og Islamsk Kvinnegruppe Norge (IKN) har i 1999 mottatt alarmerende mange henvendelser fra unge jenter om diskriminering på grunn av at de bærer hodeplagg. Jentene melder om reaksjoner som brutte arbeidsavtaler, mobbing fra læreres side og konflikter under høyere utdannelse fordi de bærer slør.

MiRA-Senteret har sendt en formell klage til Likestillingsombudet på vegne av en av kvinnene og IKN har sendt en rapport til ombudet om disse sakene. MiRA-Senteret ser alvorlig på disse tilfellene, som gir et stygt bilde av blant annet læreres og arbeidsgiveres holdning til jenter og kvinner som velger å bruke hodeplagg. Vi er svært bekymret for den psykiske helsen til de unge jentene som møter disse holdningene, og som dermed får et inntrykk av at deres tradisjoner, valg og utseende ikke blir respektert eller godtatt av andre. MiRA-Senteret synes det er spesielt graverende at flere lærere har trakassert elever fordi de bærer skaut, og vi er opprørt over at stigmatisering av barn og unge med minoritetsbakgrunn forekommer i den norske skolen, hvor man burde kunne forvente en høy grad av toleranse og omsorg for ulike grupper i samfunnet.

IKN og MiRA-Senteret har blant annet meldt om følgende tilfeller til Likestillingsombudet (sakene er generalisert for å unngå identifisering av jentene og kvinnene):

  • En ung jente fikk i vinter en muntlig avtale om ansettelse i en stor matvarebutikk i Oslo. Hun beholdt hodeplagget på etter å ha iført seg butikkens uniform, og fikk beskjed om å ta av sløret eller å avslutte arbeidsforholdet, da arbeidsgiveren mente det ville "se teit ut" hvis hun ekspederte i kassa iført hodeplagg.
  • En annen ung jente inngikk muntlig avtale om jobb ved et hotell i Oslo sentrum. Hun beholdt også hodeplagget etter å ha iført seg arbeidsgiverens uniform, og fikk den samme beskjeden: ta av hodeplagget, eller avslutt arbeidsforholdet.
  • En elev i første klasse ved en Osloskole ble direkte mobbet av læreren fordi hun bar hodeplagg. Hun ble trakassert av læreren, som uttalte at hun kunne like godt gå med en vanlig lue og andre kommentarer i samme sjanger. En annen elev ved en skole på østkanten i Oslo har opplevd det samme.
  • En ung kvinne har den siste tiden søkt rundt 15 ulike jobber, og fått avslag på alle. Tre av bedriftene har trukket tilbake tilbudet om jobb etter at søkeren opplyste at hun ikke ønsker å ta av seg hodeplagget når hun jobber. To av bedriftene fortalte henne også at de har gitt beskjed til arbeidskontoret om ikke å sende søkere som bærer hodeplagg. I tillegg har kvinnen opplevd at to kommunale institusjoner i bydelen i Oslo nekter henne hjelp fordi hun bruker skaut. Arbeidskontoret har gitt henne beskjed om at de ikke kan hjelpe henne med å skaffe en jobb så lenge hun bruker skaut, og sosialkontoret vil ikke innvilge hennes søknad om sosialhjelp fordi de mener det er hennes egen feil at hun ikke får arbeid, siden hun bærer hodeplagg.

MiRA-Senteret reagerer med forskrekkelse på at kommunale etater på denne måten forskjellsbehandler mennesker, og velger en meget belastende fremgangsmåte i behandlingen av en ung kvinne som opplever at hun ikke blir akseptert eller respektert fordi hun har valgt å bruke hodeplagg. Vi henstiller igjen til Likestillingsombudet om å reagere skarpt på denne typen diskriminering.