E-resept innføres i Oslo fra 16. oktober. Mer enn 4 millioner resepter er allerede sendt elektronisk i resten av landet.

Å bruke e-resept øker sikkerheten og forenkler hverdagen for både befolkningen, leger, og apotek.

 

Når man bruker e-resept, sender legen resepten til en sentral database; Reseptformidleren.

På apoteket oppgir man sitt fødselsnummer eller navn og fødselsdato for å få medisinen utlevert.

 

Økt sikkerhet

Fordi resepten hentes fra en sentral database, er det vesentlig vanskeligere å forfalske en e-resept enn en papirresept.


– Faren for feilmedisinering, feilutlevering og uheldig kombinasjon av legemidler reduseres med e-resept, sier avdelingsdirektør Anne-Lise Härter i Helsedirektoratet.

 

Med e-resept følger også en ny selvbetjeningstjeneste på nett: Mine resepter, som gir god oversikt over gyldige e-resepter.

Videre innføring
E-resept er allerede innført i 12 fylker. Akershus starter 13. november. Tidlig i 2013 kommer Buskerud, Oppland, Hedmark, Østfold, Sogn og Fjordane samt noen få gjenstående kommuner i Vestfold og Telemark.

Fakta om e-resept

  • Fra innføringsdatoen i et fylke/område er apotekene klare til å ekspedere e-resepter.
  • Bandasjister og leger tar i bruk e-resept fra innføringsdatoen eller når det er teknisk mulig.
  • Apotek og bandasjister ekspederer fortsatt papirresepter som er gyldige.
  • Det pågår et arbeid for at også sykehusleger etter hvert kan ta i bruk e-resept.
  • Helsedirektoratet leder innføringen og samarbeider blant annet med Apotekforeningen, apotekkjedene og IT-leverandører.
  • Mer informasjon finnes på www.eresept.no.
  • Dersom man skal til en kommune hvor e-resept ikke er i bruk ennå, kan legen skrive ut papirresept.
  • Før Oslo startet brukte over 730 legekontor, 388 apotek og 44 bandasjister e-resept i til sammen 286 kommuner.