Av Fakhra Salimi

Leder for MiRA-Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Levealderen øker og det blir flere og flere eldre i Norge. I følge SSB vil det være dobbelt så mange eldre i 2050, som det var i 2002. Dette har resultert i en økende diskusjon rundt sykehjem, hjemmehjelpstjenesten og generell eldreomsorg i det offentlige Norge. Valgkampen, som nå er i full sving, diskuterer den eldre garde med store løfter, sterke ord og høy temperatur.

Men i den politiske debatten er det en gruppe som har uteblitt; den framvoksende gruppen av aldrende minoriteter. SSB beregner samme snitt i levelader for innvandrere og barn av innvandrere, som for etnisk norske statsborgere. Arbeidsinnvandrerne som kom til Norge på syttitallet begynner å pensjoneres, i tilegg er det en god del eldre både blant bosatte og nyankomne flyktninger.
Eldre minoriteter er som alle andre eldre mennesker. Med alderen svikter hukommelsen og språket, og da spesielt et andrespråk lært i voksen alder. Mange blir usikre, føler seg bortkomne og ønsker seg trygghet; det kjente og kjære.

MiRA-Senteret mener derfor at det er viktig å tenke på minoritetene i denne eldreomsorgsdebatten. Ikke bare når det gjelder retten til å få plass, men også når det kommer til kvaliteten på sykehjemmene. Vi mener offentlige sykehjem i Norge burde ha ansatte med språkkompetanse, at aldersinstitusjonene serverer mat eldre med minoritetsbakgrunn er kjent med og at tidsfordrivet også er tilpasset den mangfoldige eldre gruppa. Eldre med minoritetsbakgrunn er ikke en homogen gruppe og alle tjenester bør derfor være personlig tilpasset; det er viktig å huske på at det er minst like store kulturelle forskjeller mellom Pakistan og Somalia som Pakistan og Norge.
I tillegg mener MiRA-Senteret at det er viktig å se på storfamilien som en ressurs. Blant storfamiliene er det ofte et ønske om å ta vare på de gamle selv, hjemme, i familiens hus. Vi mener derfor at omsorgslønnen burde styrkes, at tilbudet burde likestilles med eldresenter og dermed bli et reelt alternativ for alle som ønsker det.

Vår utfordring til politikerne er derfor å huske på alle de gamle, deres særegenhet og verdi. Skap et personlig omsorgssted, der alle kan trives og føle seg trygge. Skap alternativer, slik at alle kan bli gamle på en god måte. Ikke glem minoritetene, og at deres ønsker bare er de samme som alle andres.  

Les innlegget på Dagsavisens «Nye meninger»>>>