Av Fakhra Salimi

Leder, MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Etter den forferdelige tragedien 22. juli er direktør i Utlendingsdirektoratet, Ida Børresen, en av mange som tar til orde for ”en annen tone i innvandringsdebatten”. I en kommentar i Aftenposten 01.08.2011 stiller hun spørsmål om ”hvem som skal stenges ute”.

Børresen tar opp mange viktige spørsmål som vi må ta med oss videre i innvandringsdebatten, blant annet at den i større grad må baseres på kunnskap, ikke misforståelser og overdrivelser. Dette er svært sentrale poenger, men vårt spørsmål er; Etter de grusomme handlingene utført av høyreekstremisten Breivik – er dette virkelig et spørsmål om innvandring?

Vi mener denne anledningen bør benyttes til å reflektere over hvordan vi ønsker at den videre utviklingen av et flerkulturell Norge skal være. Hvilke verdier skal vi fremme for å videreføre samhold og inkludering?

MiRA-senteret håper det som har skjedd ikke vil føre til en debatt der fokuset er innvandring og innvandrerne. Terrorangrepene i Oslo og på Utøya dreier seg om en utvikling av høyre-ekstremisme i Norge hvis aktører har hovedsaklig hvit hudfarge, kristen tro og en rasistisk ideologi. Innvandrere i Norge er fortsatt en minoritet, noe som tilsier at fokuset i debatten heller bør være på den store majoriteten av etniske nordmenn og intoleransen blant disse. Særlig interessant er det å følge fremveksten av høyreekstreme holdninger i lys av Norges fortid som er preget av nazismen under andre verdenskrig.

De første 16 timene etter terrorangrepene, før alle ble klar over at terroristen var etnisk norsk, var det mange i minoritetsbefolkningen som gikk igjennom et aldri så lite helvete. Når hatet var så sterkt mot minoriteter i de første timene, er det interessant å reflektere over hvordan alt så fort ble snudd til kjærlighet og solidaritet, da identiteten til gjerningsmannen ble kjent.

Vi mener at det er på tide å granske oss selv, hente læring fra egen historie og la den kjærligheten vi har sett den siste uken få vokse videre. Det er på tide å ta et oppgjør med Norges egen mørke side. Bare da kan vi finne en vei videre sammen i lyset.

Les innlegget på Dagsavisens Nye Meninger >>>