Vi kjenner deg som et intelligent og tenkende menneske og vi forstår hvorfor du får mye spalteplass i landets største avis. Vi har lest ditt åpne brev til Mullah Krekar (På en Søndag, Aftenposten, 2 mai) , og vi regner med at du forsøker å forstå hva vi mener.

Vi merker oss at du mener at idealet om at mennesker skal kunne snakke fritt er et norsk påfunn, og at innvandrere som benytter seg av denne retten til å mene noe annet enn det som er gjengs norsk, utviser dårlig oppførsel og utakknemlighet for den store gjestefrihet som dere nordmenn viser oss. Men det er ikke den diskusjonen vi vil ta opp nå.

I en uke der hele verden er forskrekket over å se en kvinnelig amerikansk soldats seksuelle fornærmelser overfor bakbundne Irakere som har hatt den frekkhet å kjempe mot okkupasjonen av sitt land, forsvarer du Shabana Rehmans fornærmelse av Mullah Krekar på Smuget. Det er dette som vi finner usmakelig, og som vi mener du bør holde deg for god til.

Mullah Krekar er i en farlig situasjon. Mektige norske politikere vil gjerne bli kvitt ham. Han har grunn til å frykte sin framtid: Norge har en tradisjon for å sende fremtredende politiske flyktninger ut av landet fordi de benytter seg av ytringsfriheten. Statspolitifullmektig Jonas Lie og daværende Justisminister Trygve Lie samarbeidet for å få Leon Trotsky stemplet som terrorist for å få ham utvist til Mexico, der han ble drept av Stalins agent med en isøks. Takket være en modig, norsk advokat som tar både sin tro og sitt yrke alvorlig, har Mullah Krekar så langt unngått en lignende skjebne. Shabana Rehman med sitt norske pass og forankring i norsk kultur, står langt sikrere og høyere i hierarkiet i denne, vår lille andedam. I dette tilfellet har Rehman krenket en person som i praksis har lavere status enn henne selv.

Du fremsetter en meget alvorlig anklage mot Mullah Krekar. Du sier at han har “…indirekte bragt terroren til Norge”. Vi vet ikke hva du mener med 'indirekte', men vi er redde for at ikke alle som leser ditt brev vil oppfatte denne anklagen for utelukkende et retorisk grep i en debatt. Vi vil også minne deg om at det er norske soldater som er med på å okkupere Mullah Krekars land, ikke omvendt. Denne okkupasjon omfatter brutalitet og seksuelle fornærmelser som etterforskningsteknikk.

Samvittighetsfulle og tenkende nordmenn kjøper ikke fiendebildet av ’de andre’ som mange norske politikere forfekter. Du kan gjerne sammen med dine medsøstre erte Mullah Krekar, men ikke tro at det fremmer forståelse eller vinner noen tilhengere for den verdige sak som likestilling er.

Du sier at Mullah-løfting var skrekkelig morsomt. For oss som har jobbet i flere år for å fremme respekt for forskjeller, er det bare skrekkelig.

Med vennlig hilsen
Fakhra Salimi og Roger Evans, takknemlige innvandrere