Norsk nasjonaldag og mangfold!

Fakhra_nyhetsbrevEt historisk tilbakeblikk fra 80- tallet forteller oss mye om den nye rasismens oppvekst i Norge. Innvandrerfiendtlige kvinner og menn som Vivi Krogh og Arne Myrdal sto i spissen for å spre rasistisk budskap til den norske befolkningen om innvandrere fra den såkalte tredje verden, og særlig muslimer allerede på 80-tallet.  Vivi Krogh ledet ”Organisasjon mot skadelig innvandring i Norge” fra 1978 og hadde flere åpne møter hvor hun distribuerte løpesedler med rasistisk innhold. Jeg har selv vært med å bekjempe mot Vivi Kroghs propaganda på 80-tallet og konfronterte henne i Sandvika i oktober 1980. Hun ble seinere dømt for brudd på Straffelovens § 135a, den såkalte Antidiskrimineringsparagrafen for sine uttalelser hvor hun mente blant annet at muslimene formerer seg ”eksplosjonsaktig og er tallrike som havets sand” og hun advarte det norske folk om at ”de (muslimer) kommer til å gjøre krav på norske rettigheter for etter Koranens bud er det ikke synd å stjele fra den hvite rase”.

Det faktum at mange barn med innvandrerbakgrunn som var født i Norge eller hadde kommet til landet sammen med sine foreldre, hadde begynt på norsk skole, at de også skulle være med i barnetog på 17. mai, var ikke en selvfølge på 80-tallet. Innvandrerfiendtlige krefter på høyre siden i politikken hadde i flere år kjempet mot utviklingen av Norge til å bli et mangfoldig flerkulturelt samfunn. Bombetruslene mot Sagene Skole i 1983 var et ekstremt uttrykk for å skremme barn med innvandrerbakgrunn mot å feire nasjonaldagen. Responsen fra antirasistisk bevegelse, media og politikere mot bombetruslene var stor og Gro Harlem Brundtland som var daværende statsminister, bestemte å gå i tog, hånd i hånd med mørke barn. Det ble en stor markering, med appeller og musikk på Spikersuppe/ Eidsvolls plass for å gjøre krav på nasjonaldagen og slik oppstod slagordet ”17. mai for alle – nei til rasismen”.
 
Det har skjedd mye i løpet av de siste førti årene. I dag har vi tredje og nesten fjerde generasjon av minoriteter i Norge, og det er veldig få som bestrider det faktumet at Norge er et flerkulturelt samfunn. Virkeligheten er slik at bare i Oslo er 27 % innbyggerne med minoritetsbakgrunn, og 54 % av minoritetsbefolkning har norsk statsborgerskap i følge Statistisk sentralbyrå. På skolene i Oslo er 75 % av minoritetselevene født i Norge og halvparten av barn og ungdom i Oslo har minoritetsbakgrunn enten gjennom egen innvandring eller gjennom deres foreldre.

Anders Behring Breivik tilhører krefter som lengter etter ”gamle dager” da Norge var rosa hvit og kulturelt homogen. Gjennom sine handlinger den 22. juli har han gitt et ekstremt uttrykk til en ideologi som pulserer hos mange i kjølvannet av integreringsdebatt. Rasistiske ytringer og muslimhets er ikke noe nytt i forkant av nasjonale markeringer, og heller ikke bombetrusler eller trusler for å drepe oss som kjemper mot diskriminering og rasismen. Men å gå fra trusler til å gjennomføre terrorhandlinger mot demokratiske institusjoner og angripe unge uskyldige mennesker som står for mangfold, er noe nytt i moderne norsk historie. Det er derfor viktig å slå ringen rundt 17. mai, og gjøre den til en inkluderende, mangfoldig nasjonaldag for alle landets innbyggere.

tog_v_norske_flagg__750487x111