Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse (ECRI) har uttrykt sin bekymring over rasisme i Norge i en ny rapport.Fakhra nyhetsbrev bilde

Ifølge rapporten er det betenkelig at innvandrere opplever mye diskriminering på arbeidsmarkedet, i bolig- og helsetilbud og ikke får tilstrekkelig hjelp til å sikre sine rettigheter i Norge.

I det siste har det skjedd mange endringer i norsk innvandringspolitikk som innskrenker minoritetenes rettigheter i Norge. For å få familiegjenforening må man ha årlig inntekt på over 300.000 kroner, samt fast jobb og bolig. Diskriminering i arbeidsmarkedet medfører at mange med annerledes navn ofte blir sortert ut i ansettelsesprosessen. Tidligere kunne flyktninger som hadde fått oppholdstillatelse få økonomisk støtte til familiegjenforening. Denne ordningen er nå fjernet og har resultert i mange fortvilte mennesker som ufrivillig er skilt fra sine familier og føler seg re-traumatisert. Regjeringen har også strammet inn reglene for å få norsk statsborgerskap. Nå må de som søker statsborgerskap også tasamfunnskunnskapsprøvepå norsk. Tidligere kunne de bruke sitt morsmål eller et annet språk de behersker.

Les mer…