MiRA-Senteret har ved flere anledninger påpekt at handlingsplanen Bejing+20 er svak på områder som gjelder migrasjon og flerdimensjonal diskriminering.Kampen mot rasisme

Om kort tid er det klart for FNs kvinnekonferanse Bejing+20 i New York, hvor de ulike medlemslandene skal rapportere hvorvidt de har implementert handlingsplanen fra FNs Kvinnekonferanse i Beijing fra 1995. MiRA-Senteret har gitt innspill på at handlingsplanen mangler minoritetskvinneperspektivet på flere sentrale områder.

Som en møteplass og en debattarena, inviterte derfor MiRA-Senteret ulike minoritetskvinneorganisasjoner til et samarbeidsmøte for å drøfte viktige likestillingspolitiske spørsmål både nasjonalt og internasjonalt.

”Jeg har savnet minoritetskvinners stemme i arbeidet med Beijing+20 i Norge. Hittil har det kun vært de store norske kvinneorganisasjonene som har styrt arbeidet med handlingsplanen. Derfor er det viktig for MiRA-Senteret å bringe inn minoritetskvinners stemme hva gjelder viktige likestillingsutfordringer og kvinners rettigheter”, sier MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi.

MiRA-Senteret mottok mange viktige innspill som vi vil ta med oss videre i arbeidet med å sette minoritetskvinners rettigheter på dagsorden ved FNs kvinnekonferanse Beijing+20.