Image

Faksimile 06.07.2010

Ressursløst senter? (Klassekampen)

MiRA-Senteret, minoritetskvinnenes ressurssenter, har i år mottatt betydelig redusert støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til sitt forebyggende arbeid mot Tvangsekteskap. Vi ser med bekymring på at støtte til minoritetenes egne organisasjoner reduseres. Gjennom en slik tildelingspolitikk brukes organisasjoner som er drevet av minoriteter kun som serviceleverandører og ikke som faglige aktører på området.

Last ned faksimile som PDF for å lese hele kronikken >>

Av Fakhra Salimi
Leder, MiRA Ressurssenter for minoritetskvinner