Statsråd Sylvi Listhaug ønsket å holde appell på 8. mars på vegne av minoritetskvinner. «Jeg ønsker å gi disse kvinnene en stemme på kvinnedagen» sa hun i et brev til 8. mars-komiteen i Bodø. Fakhra nyhetsbrev bilde

Det var jo noble motiver fra en adelskvinne. Men dessverre så kunnskapsløst. Sylvi Listhaug, for tiden landbruks- og matminister og leder i Fremskrittspartiets kunnskaps- og familieutvalg, har ikke vært med i den norske kvinnebevegelsen. Det er kanskje derfor hun ikke har vært kjent med at kvinner med minoritetsbakgrunn i Norge bruker sine stemmer på den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Det har vi gjort helt siden Listhaug tråkket sine barnesko på 1980-tallet.

Les mer…