Under dagens tredje sesjon i hovedprogrammet på Nordisk Forum, ble problematikken kjønnsbasert vold satt på agendaen. Temaene som ble diskutert var blant annet prostitusjon, surrogati og pornografi. Foredragsholderne belyste flere perspektiver på hvordan vi må forebygge ulike former for kjønnsbasert vold, også surrogati.

Surrogati er en praksis som blir benyttet av par som ikke kan få barn på naturlig vis, og innebærer at en annens kvinne bærer frem og føder et barn for et annet par. Generelt sett er det oftest vestlige menn, som bruker fattige kvinner fra den en tredje verden til å skape et barn. Kvinnen som bærer frem barnet, surrogatmoren, låner dermed bort sin kropp for at paret skal kunne muliggjøre sin drøm om å få et barn sammen.

Den svenske journalisten og forfatteren, Kajsa Ekis Ekman, talte engasjert om denne tematikken i Malmø Arena under torsdagens program. Ekman poengterte at kampen mot surrogati som en voksende industri, handler om langt mer enn det paret som endelig får oppfylt sin drøm om å få barn. Snarere handler det om å motkjempe en praksis som er basert på patriarkalske strukturer som bidrar til å utsette kvinner for vold.  

I Sverige er det nå debatt om å muligens legalisere surrogati. Dette er Ekman fullstendig motstander av og sammenligner surrogati med prostitusjon. Begge deler er en form for kjønnsbasert vold og en industri bygget på å bruke kvinnekroppen til å tilfredsstille noen andre enn kvinnen selv. Surrogati bidrar dermed til å gjøre både kvinnekroppen og babyer om til produkter for kjøp og salg.

Et viktig poeng som Ekman trekker fem avslutningsvis, er at hensikten med å kjempe mot surrogati ikke nødvendigvis er å fordømme mennesker som velger å få barn på denne måten. Fremfor alt må vi ha fokus på å ta opp kampen for å ivareta kvinnene som blir brukt som surrogatmødre, deres liv, deres helse og deres rettigheter. Denne industrien må vi få en slutt på nå, oppfordrer Ekman til et applauderende publikum i Malmø Arena.