Fakhra nyhetsbrev bildeØkt underholdskrav og 24 års aldersgrense for familiegjenforening stopper ikke tvang, og vil ramme kvinner hardere enn menn. Vi kan stå overfor et tilbakeslag for likestillingen i Norge om endringer av utlendingslovgivningen vedtas.

Regjeringen ved Justis- og beredskapsdepartementet har sendt to viktige forslag til endringer i forskrifter til utlendingsloven til høring med frist 1. oktober. Vi frykter at endringene skal innskrenke individets muligheter til valg av partner og etablering av familie i Norge, og det er først og fremst vanskeligstilte kvinner som må bære konsekvensene.

Les mer…