Den pågående koronapandemien har forsterket de sosiale ulikhetene i samfunnet og skapt alvorlige og langvarige integrerings- og levekårsutfordringer.

I lys av det kommende Stortingsvalget inviterer MiRA-Senteret derfor, tirsdag 17.august (13-14.30) interesserte til digitalt seminar om hvilke integreringsutfordringer som Norge står overfor, og hvilke politiske tiltak den kommende regjeringen burde iverksette og prioritere.

Det digitale webinaret streames direkte på MiRA-Senterets YouTube-kanal

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm deltar også i webinaret for å snakke om viktigheten av bruker- og borgerinvolvering i krisetider, et tiltak fremmet av den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen i rapporten «Innvandrerbefolkningen under koronapandemien».

MiRA-Senteret har i mange år jobbet for å øke valgoppslutningen blant minoritetskvinner og -jenter i Norge. Dette har vært et viktig arbeid også dette året, da minoriteter på ulike måter har blitt rammet uproporsjonert av koronapandemien. Webinaret vil derfor også utforske hvordan vi kan inkludere minoriteter i den norske politikken, slik at deres stemme blir hørt og deres rettssikkerhet blir ivaretatt.

Vi håper dette høres spennende ut og vi ønsker deg velkommen til å delta!

Påmelding sendes til ungejenter@mirasenteret.no eller ved å bruke skjema under. Påmelding ønskes innen mandag 16. august 2021.

Meld deg på her: