Lørdag 6.mars.2021 ble årets valgkampanje Din stemme teller – bruk den nå! – lansert under MiRA-senterets kvinnekulturfestival. Valgkampanjen fortsetter tradisjonen fra tidligere kampanjer gjennom informasjonsarbeid, praktisk valgopplæring og politiske debatter hvor flest mulig kvinner med minoritetsbakgrunn motiveres til å ytre sine hjertesaker og stå opp for sin menneskerett til å stemme ved høstens Stortings-og sametingsvalg.

Årets valg er annerledes på mange måter, på den ene siden har endringer som økt botidskrav fra 3 til 5 år begrenset flere menneskers mulighet til å stemme. På den andre siden har vi vært gjennom og er fortsatt under en global pandemi som har rammet samfunnet hardt, hvor eksisterende forskjeller i landet har blitt forsterket med dårlige vilkår for dem som rammes hardest. I dette spekteret viser tall at minoritetskvinner er overrepresenterte i sektorer som er hardt rammet av pandemien og kommer dårligst ut av situasjonen med økt arbeidsledighet og lav inntekt som konsekvens. Videre har all stans på fritidsaktiviteter og uforutsigbarhet i skolehverdagen forårsaket en økende forskjell i barn og unges oppvekst vilkår som igjen illustrerer at samfunnets strukturelle problemer har blitt forsterket under pandemien. Disse temaene på lik linje med diskriminering i arbeidslivet og skjevfordeling av korona-byrdene vitner om et valg viktigere enn noensinne da spørsmålet om gjenreisingen etter pandemien kommer på dagsorden.

For å sikre at minoritetskvinners innspill inkluderes i diskursen setter MiRA-senteret nå i gang med en viktig bevisstgjøringskampanje som skal motivere flere til å bruke sin stemme. Ved å mobilisere unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn som «stemmevenner» skal de selv være frontfigurer for valgkampanjen fra våren til valgdagen 13.september. Dette blant annet via ulike aktiviteter som digitale workshops, valgopplæring, stand virksomhet og dialogmøter med politiske partier om temaer som berører dem.

Hver stemme teller, din stemmer teller – bruk den nå!

Du kan se video fra lanseringen av valgkampanjen, 6.mars her!

På vårt Facebook-arrangement kan du følge med på jevnlige oppdateringer.