Mandag 9. november fikk MiRA-Senteret besøk av Hennes Majestet Dronning Sonja. Dronningen var tydelig preget av kvinnenes sterke historier, og uttrykte ved flere anledninger viktigheten av MiRA-Senterets arbeid for likestilling av kvinner med minoritetsbakgrunn. Dronningen 1

Hennes Majestet Dronning Sonja ble tatt imot av MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi og nestleder Khansa Ali. Besøket startet med at Dronningen fikk en omvisning i senterets lokaler, for deretter å håndhilse på senterets ansatte og kvinner som kommer til senteret. Over et bord dekket med mat og te laget av kvinnene selv, fikk Dronningen en innføring i senterets arbeid og historie av Fakhra Salimi. MiRA-Senteret har siden 1970-tallet engasjert seg i spørsmål relatert til likestilling av minoritetskvinner i Norge, og Dronningen fikk innblikk i hvordan senteret arbeider for å styrke kvinnenes rettsikkerhet.

MiRA-Senteret presenterte senterets ulike prosjekter for Dronningen med fokus på bevisstgjøring av unge jenter gjennom rettighetsinformasjon om kropp og seksualitet, empowerment av mødre med minoritetsbakgrunn gjennom kursserien «Mødre som veiledere», lavterskel krisehjelp og rådgivning og juridisk rådgivning. I forkant av kommunevalget i høst arrangerte MiRA-Senteret også valgkampanjen «Hev Stemmen Nå» for å øke valgdeltakelsen blant minoritetskvinner og unge jenter, og senteret ga praktisk opplæring i forkant av valget. Dronningen 2

Mange av kvinnene som deltar på kurs med rettighetsinformasjon og rådgivning hos MiRA-Senteret, veileder andre mødre i sine lokalmiljø. Kvinnene fortalte Dronningen at gjennom MiRA-Senteret har de blitt trygge på seg selv, bedre kjent med det norske samfunnet og hvilke rettigheter og muligheter de har. Hennes Majestet fikk høre om kvinnenes erfaringer, håp og drømmer og om deres møte med Norge. Dronningen var tydelig preget av kvinnenes sterke historier, og ble imponert over hva kvinnene har utrettet.

Dronningens besøk er et stort og stolt øyeblikk i MiRA-Senterets historie!

Fotograf: Henrik Beckheim