Islamhat er under sterk oppgang i hele Europa og i løpet av det siste tiåret har vi sett at nasjonalistiske, populistiske og høyreekstreme bevegelser har fått økt innflytelse, både i Norge og i Europa. MiRA-Senteret mener det er på høy tid at vi setter fokus på de komplekse problemstillingene og den offentlige diskursen som muliggjør hatet og heller fremhever sterke muslimske kvinner både på grasrotnivå, i media og i politiske verv.

Rapporten «European Islamophobia Report 2018» som ble lansert tidligere i høst finner en kraftig vekst i religiøst motivert kriminalitet i hele Europa. Hovedgruppen av ofre for islamofobi er kvinner og spesielt de som bruker hodeplagg. Angrep på muslimske kvinner inkluderer alt fra verbalt misbruk, utestenging fra tilgang til offentlige tjenester, tvang om å fjerne hodeplagget til fysisk vold som voldtekt, slag og ødelegging av eiendeler.

Tidligere i november hadde MiRA-Senteret viktige erfaringsutvekslingsmøter i London om islamofobi, religionsfrihet og muslimske kvinner rettigheter. En viktig stemme i debatten er Barroness Uddin i House of Lord. Uddin er samfunnsaktivist og ble i 1998 den første muslimske kvinnen som sitter i parlamentet i Storbritannia. Sammen med Uddin samtalte vi om arbeidet med kvinners rettigheter både i Norge og Storbritannia, økende islamofobi og delte erfaringer knyttet til hvor viktig både kvinners Empowerment er, samtidig som det må settes et kritisk blikk både på mediers dekning av muslim-relaterte saker og diskrimineringen som skjer både i arbeidslivet og i politisk styre.

Vi fikk også møte representanter fra Islamic Human Rights Commission og hadde innholdsrike samtaler med flere kvinnelige rettighetsforkjempere og samfunnsdebattanter, blant dem Humera Khan. Khan, som er grunnlegger av An-Nisa Society i London har jobbet mange år med spørsmål relatert til muslimske familiers velferd og vi drøftet både den siste tidens svært alvorlige utvikling av islamofobi i England og hvordan dette påvirker arbeidet innenfor blant annet styrking av muslimske ungdommers initiativ i britiske moskeer.

Islamofobi er en trussel mot et mangfoldig samfunn. Den er ikke bare ødeleggende for den enkelte muslim, de muslimske miljøene som er etablert på det Europeiske kontinentet, men det er også en trussel for samfunnsutviklingen, sikkerheten og stabiliteten i Europeiske land. Gjennom at muslimske kvinner selv blir gitt rom til å fortelle sine erfaringer og bidra både på grasrotnivå, i media og i politiske vern kan vi sammen bidra til å bryte ned de stereotypiene av muslimske kvinner som i dag gir grobunn for nasjonalistiske, populistiske og høyreekstreme krefter som er ødeleggende for samfunnet.