Den 10. mai ble det for andre gang denne våren holdt førstehjelpskurs for en gruppe av våre deltakere i tilbudet «Mødre som veiledere». I kombinasjon med svømmeopplæring gir førstehjelpskurset våre veiledere bred og viktig kompetanse på mange viktige arenaer i sine liv.

FørstehjelpskursFørstehjelpskurset besto av både en teoretisk del og en praktisk del der deltakerne fikk opplæring i livreddende førstehjelp både på voksne og barn. Førstehjelpsinstruktøren gikk i gjennom ulike temaer som blant annet livreddende førstehjelp, situasjonsvurdering, pasientundersøkelse, varslingsrutiner ved uhell/ ulykker, BLÅS- regelen, HLR, fremmedlegeme i luftveiene, brannskader og sjokk. Deltakerne fikk også prøvd seg på en rekke praktiske øvelser som gjenoppliving og hjertekompresjon på dukker og hvordan man skal legge på trykkbandasje ved store blødninger.

Våre veiledere deltok aktivt i kurset og flere av dem utrykte at dette er både utfordrende og veldig nyttig for dem. Det å bli mer bevisst på hva man skal gjøre når man kommer først til et ulykkessted før man setter i gang førstehjelp og bli tryggere på hvordan de skal kunne gi rask hjelp ved et uhell/ ulykker var viktige erfaringer deltakerne satt igjen med.

IMG 1288

Førstehjelpskurset var et meget lærerikt og viktig kurs som vil styrke minoritetskvinners førstehjelpskunnskaper slik at de selv kan handle riktig hvis ulykker inntrer ute eller i hjemmet. Kurset gir deltakerne også meget viktig kompetanse som de kan ta med seg inn i sine egne mødre-grupper i nærmiljøet og slik gjennom deltakelse på kurset bli ressurspersoner i eget nærmiljø, i sin familie og en god rollemodell for sine barn.