MiRA-Senteret lanserer håndboken «Barnevern i et mangfoldig samfunn» hvor vi drøfter barnevernsarbeidet i et minoritetsperspektiv. Barnevern håndbok

Boken er basert på erfaringer og kunnskap innhentet gjennom MiRA-Senterets mangeårige arbeid med tematikken, samt prosjektarbeid der både minoritetsmødre og barnevernsarbeidere har delt sine synspunkter og perspektiver gjennom dialogmøter, kurs og samtalegrupper.

Boken retter søkelyset mot de utfordringene som oppstår i møtet mellom barnevernet og minoritetsfamilier, og drøfter hvordan et mangfoldsperspektiv kan integreres i barnevernets arbeid og praksis.

Ønsker du å bestille håndboken? Send e-post til post@mirasenteret.no