Skrevet av Maria Theresa Jones, prosjektkoordinator

Fredag 11.Mars deltok jeg på demonstrasjon mot sorteringer av flyktninger i Ukraina, foran Stortinget. Mer konkret mot praksisen som etterlot afrikanske studenter på grensen. Det gjorde sterkt inntrykk å være vitne til alle appellantene synge, rope og hyle om hvor smertefullt det er å være vitne til dette, som afrikanske-nordmenn. På et tidspunkt snudde min mørke-hudede venninne seg til meg og spurte om jeg trodde sortering av flyktninger basert på hudfarge er noe som kan skje her også? Hvis, mot all formodning, Norge skulle havne i krig. Ville også vi, som de afrikanske studentene i Ukraina, bli sidestilt i køen på vei ut av landet, selv om vi er født og oppvokst her? Det er dyster tanke, men nødvendig å diskutere. Det er nødvendig å se nærmere på diskusjonene, refleksjonene og perspektivene for bedre forstå, avklare og forebygge det som kan skape langtids fryktstressfaktorer hos veldig mange.

Norge er en nasjon og land med et stort hjerte, men det betyr ikke at de med store hjerter ikke handler noen ganger feil eller sender fryktskapende signaler. Dermed håper jeg at denne situasjonen kan få oss til å være mer ærlige med oss selv om at visse håndteringsmåter signaliserer diskriminering og forskjellsbehandling av mennesker basert på hvor de kommer fra, religion og ikke minst hudfarge.

Jeg ønsker og håper at vi bruker resultatet kommet i etterkant til å gjøre det bedre neste gang som nasjon, ansvarlige og enkelt individ. Dette for å vise hvor viktig det er å vise sterk motstand mot sortering av flyktninger, og mennesker i nød generelt.

Vi må være eksemplariske ved at vi ikke hjelper mennesker i nød basert på likhetene vi deler med dem eller hvor nære oss de er. Men mer hvor viktig medmenneskelighet ligger det i å hjelpe et annet menneske i nød uavhengig av hvor de kommer fra, religion og hudfarge. Disse er verdier som er implementert i det vi kaller «norske verdier» og som vi ønsker skal arves av kommende generasjoner.  La håndteringsmåten av krisen være en viktig lærdom til våre kamper mot forskjellsbehandling, utenforskap, diskriminering, rasisme og favorisering.