MiRA-Senteret inviterer til digital nasjonalkonferanse:

«Mange stemmer – felles kamp: Minoritetskvinner og interseksjonelt likestillingsarbeid»

Tid: 19. november 2020 kl. 09.00 – 14.30

På grunn av den økende smitten i Oslo og kommunens nye retningslinjer om smittevern vil årets konferanse foregå digitalt.

  • Hvordan har minoritetskvinners stemmer bidratt til å endre kvinnebevegelsen?
  • Hvilke muligheter og begrensninger setter føringer for unge stemmers mulighet til å ytre seg i dag?
  • Hva kan vi sammen bidra med for å gi alle kvinner de samme representasjonsmulighetene i det offentlige rom?

Vi tar debatten!

På vår nasjonalkonferanse «Mange stemmer-felles kamp!» inviterer MiRA-Senteret i år til debatt om inkluderende feminisme og unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn sine representasjonsmuligheter i det offentlige rom. Vi ønsker å løfte frem viktigheten av et interseksjonelt antirasistisk likestillingsarbeid og gjennom både historiske tilbakeblikk og nye stemmer skal vi synliggjøre kompleksiteten i den virkeligheten som unge jenter og kvinner møter i hverdagen.

Vi inviterer alle interesserte til å bidra til en spennende nasjonalkonferanse. Det blir foredrag og paneldiskusjon med engasjerte nasjonale fagpersoner som på ulike måter kan bidra til en nyansert debatt og løfte frem viktige tiltak som kan bidra til økt bevissthet rundt dagens feminisme og likestilte representasjonsmuligheter i den offentlige debatten. Blant dem Nancy Herz, Inge Ås, Rahwa Yohannes, Fakhra Salimi, Susan Rakhsh og andre.

Send påmelding til post@mirasenteret.no innen 15. november.

Påmelding er bindende og konferanseavgiften er kr. 200.  

Se program for konferansen her!

Meld deg på her!