MiRA-Senteret inviterer til vår årlige nasjonale rundebordskonferanse

«Mange stemmer- felles kamp!» – Minoritetskvinner og interseksjonelt likestillingsarbeid den 19.november.

Sted: Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo

Tid: 09.00-17.00

Hvordan har minoritetskvinners stemmer bidratt til å endre kvinnebevegelsen? Hvilke muligheter og begrensninger setter føringer for unge stemmers mulighet til å ytre seg i dag? Og hva kan vi sammen bidra med for å gi alle kvinner de samme representasjonsmulighetene i det offentlige rom? Vi tar debatten!

På vår nasjonale rundebordskonferanse «Mange stemmer-felles kamp!» inviterer MiRA-Senteret i år til debatt om inkluderende feminisme og unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn sine representasjonsmuligheter i det offentlige rom. Vi ønsker å løfte frem viktigheten av et interseksjonelt antirasistisk likestillingsarbeid og gjennom både historiske tilbakeblikk og nye stemmer skal vi synliggjøre kompleksiteten i den virkeligheten som unge jenter og kvinner møter i hverdagen.

Vi inviterer alle interesserte til å bidra til en spennende nasjonalkonferanse. Det blir foredrag fra engasjerte nasjonale fagpersoner som på ulike måter kan bidra til en nyansert debatt og løfte frem viktige tiltak som kan bidra til økt bevissthet rundt dagens feminisme og likestilte representasjonsmuligheter i den offentlige debatten.

Detaljert program kommer!

Hold av datoen og meld deg på konferansen allerede nå for å sikre deg plass.

Send påmelding til post@mirasenteret.no

Påmelding er bindende og konferanseavgiften er kr. 500 inkludert lunsj, te og kaffe. MiRA-Senteret vil ellers forholde seg til alle smittevernregler som er gjeldende på konferansens tidspunkt.