MiRA-Senteret har i de seneste årene opplevd et økt antall henvendelser fra helsepersonell fra rundt om i landet med spørsmål, blant annet knyttet til seksuell helse, kropp, reproduktive rettigheter og metoder for å snakke om tabubelagte temaer. Gjennom den landsdekkende kampanjen: «Jeg bestemmer over kroppen min!» setter vi fokus på viktigheten av å snakke om kropp, seksualitet og grensesetting og gjennomfører erfaringsutveksling med hjelpeapparatet.

Å sikre god seksuell helse for alle i samfunnet, har stor positiv innvirkning både på individnivå og på samfunnsnivå. De seneste årene har vi sett at tabuene rundt seksuell helse har blitt gradvis redusert og at mange barrierer er blitt brutt, også i møte med kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Samtidig ser vi at seksuell helse fortsatt er underkommunisert i visse miljøer.    

For å sikre at alle har god nok seksuell helse kreves det at alle har god nok kunnskap, både om å sette grenser og ta gode valg for egen kropp. Det er også viktig at helsepersonell har god nok kompetanse til å ivareta og forstå hver enkelt brukers og pasients seksuelle behov og grenser, uansett bakgrunn.

Landsdekkende arbeid for likeverdige helsetjenester

I den forbindelse var vi i september på besøk hos flyktninghelseteamet i Trondheim kommune. Her snakket vi om MiRA-Senterets helhetlige arbeid og hadde en viktig erfaringsutveksling om problemstillinger knyttet til seksuell helse og grensesetting. Det var en bred enighet i gruppen som vi møtte at migrasjonsprosessen for mange kan gjøre det vanskeligere å få god informasjon. Og at de som jobber i hjelpeapparatet ikke skal være redde for å ta opp spørsmål som kan være vanskelige, men at man samtidig klarer å kommunisere på en slik måte at det ivaretar brukeren.

MiRA-Senteret mener at det er viktig at det også på dette området blir utviklet gode likeverdige helsetjenester. Slik at kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn føler seg forstått, trygge og ivaretatt. Samtidig som helsepersonell føler trygghet i sin kunnskap og rolle slik at de kan møte unge jenter med minoritetsbakgrunn med ulike utfordringer på en god måte. Vi kommer derfor til å fortsette å ha slike møter rundt om i Norge utover høsten.