Bli med!

MiRA-Senteret har etablert tenketank for feminister med minoritetsbakgrunn for å se på likestillingsspørsmål i Norge. Bli med oss for å definere premissene rundt feminismen i dagens mangfoldig samfunn.

Vi inviterer deg til nettdebatt om:
• Hva er feminismen for deg?
• Hvor stor er kløften mellom etnisk norske feminister og feminister med minoritetsbakgrunn?

Velkommen!

Følg debatten på Facebook >>