Mandag 13. april lanserte MiRA-Senteret valgkampanjen «Hev stemmen nå!»hev stemmen - fifi

Formålet med valgkampanjen «Hev stemmen nå!» er å øke valgdeltagelsen blant minoritetskvinner og unge jenter ved kommunestyre- og fylkestingvalget 14.september 2015. For å oppnå dette har MiRA-Senteret som ambisjon å mobilisere flere tusen minoritetskvinner på landsbasis og gi praktisk opplæring til de som trenger det mest, særlig i Oslo. 

Frem til valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 14.september vil det skje masse spennende i regi av MiRA-Senteret, for å mobilisere flest mulig kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn til å stemme. Dette skal vi få til gjennom valgopplæring, lunsjmøter med de ulike politiske partiene, paneldebatter, valgfestival og ved å stå på stand og dele ut valginformasjon.

Trenger du opplæring i hvordan du skal bruke stemmeretten din eller informasjon om hva de ulike partiene mener?

Ta kontakt med MiRA-Senteret eller se i vår rykende ferske brosjyre med informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 ved å trykke her: VALGBROSJYRE

Stem for din fremtid!

#HevStemmenNå2015!