Uten offentlig debatt eller komitébehandling har nå regjeringspartiene og FrP vedtatt å skjerpe botidskravet fra 3 til 5 år for å få permanent oppholdstillatelse for flyktninger og personer som har opphold som familiegjenforent med en flyktning. MiRA-Senteret mener at det er uakseptabelt, og en trussel mot demokratiet, at så viktige regelendringer gjøres uten offentlig debatt. Innvandringspolitikken angår rettighetene til minoritetsbefolkningen, og det er en svært bekymringsfull utvikling at rettigheter med store konsekvenser for likestilling og integrering ofres på denne måten.

MiRA-Senteret kjører nå det digitale oppropet: Ofre for budsjettforlik- Si NEI til botidskrav!

Vi tar med dette initiativ til et opprop mot det skjerpede botidskravet og mot måten slike regelendringer innføres på. Vi håper at det er stor oppslutning om denne protesten blant alle dem som er opptatt av likestilling, minoriteters rettigheter og demokrati.

Her kan du se flere videoer der vi forteller hvorfor MiRA-Senteret er uenig.

Vil du vise din støtte til oppropet? Signer oppropet vårt her så kan vi sammen vise vår motstand!

Du kan også følge med på løpende oppdateringer på vårt Facebook-arrangement.