MiRA-Senteret lanserte den 27. april sin valgkampanje «La din røst bli hørt». Alle de politiske partiene ble invitert til dialoglunsj på MiRA-Senteret for å snakke om spørsmål som berører og opptar minoritetskvinner. Vi har i etterkant av møtene oppsummert partienes minoritetspolitikk slik at velgerne kan få nyttig informasjon om hvilket parti som imøtekommer sine behov og ønsker på en best mulig måte.

Dette spurte vi partiene om: 

Rettsikkerheten for minoritetskvinner
MiRA-Senteret opplever til stadighet hvilke alvorlige konsekvenser 3-årsregelen har for mange minoritetskvinner, da spesielt de som kommer til landet gjennom familiegjenforening. 3-årsregelen hindrer kvinnene i å oppnå en selvstendig status og gjør at de i mange tilfeller blir fullstendig avhengige av sine ektemenn. Mange minoritetskvinner blir værende i voldelige og usunne ekteskap av frykt for å bli sendt ut av Norge.

Vold mot kvinner
MiRA-Senteret har de senere år erfart at volden kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn utsettes for i sine nære relasjoner ties i hjel, samtidig som mange voldsutsatte minoritetskvinner møtes med manglende respekt og forståelse i hjelpeapparatet. Dessverre klarer hjelpeapparatet heller ikke å fange opp de minoritetsmennene som utøver volden. Vi observerer på MiRA-Senteret at volden kvinnene utsettes for blir stadig grovere.

Likestilling
MiRA-Senteret arbeider for en reell likestilling hvor rett til lik deltagelse og å bli hørt står sentralt. Minoritetskvinner møter mange former for diskriminering og forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, etnisitet, kultur og religion. Bekjempelse av kvinneundertrykkende strukturer, kulturer og tradisjoner, som for eksempel tvangsekteskap og omskjæring, er en likestillingskamp. Likestillingspolitikken må omfavne minoritetsperspektivet, så vel som kjønnsperspektivet.

Offentlige tjenester
MiRA-Senteret understreker viktigheten av å sikre lik tilgjengelighet til offentlige tjenester, for eksempel gjennom en lett tilgjengelig tolketjeneste i hjelpeapparatet, sosialtjenesten, politiet og rettsvesenet. Også språklig tilretteleggelse i barnehage og skole er meget viktig. 

Arbeidsmarkedet
MiRA-Senteret har erfart det forskningsresultatene viser; personer med minoritetsbakgrunn er de som kommer sist inn på arbeidsmarkedet, og først ut. Spesielt opplever minoritetskvinner usynelige barrierer som ubevisst- og strukturell diskriminering. 

Image 

Last ned valgbrosjyren som PDF >>