Under MiRA-Senterets nasjonale nettverkskonferanse 29.november ble vinneren av høstens store fotokampanje #youreverydaystruggle kåret. Statssekretær i BLD, Kai-Morten Terning, overrakte prisen til den heldige vinneren.Vinner av fotokampanje

Gjennom høsten 2014 har MiRA-Senteret oppfordret kvinner og unge jenter til å sette sin kamp på dagsorden gjennom å sende oss bilder, illustrasjoner eller noe som symboliserer deres hverdagskamp. Vi har fått inn veldig mange inspirerende og kreative bilder, og deltagerne har vist stort engasjement for blant annet rettferdighet, å bekjempe vold mot kvinner, kamp for bedre norskopplæring og kamp for fast jobb.

Årets vinnerbilde av fotokampanjen #youreverydaystruggle viser stor grad av kreativitet og et unikt engasjement. Engasjementet brer seg utover mer enn bare menneskeheten – det handler om å bevare et enormt mangfold av liv, nemlig naturen. Mangfoldet i naturen er avgjørende for at mennesker, dyr og planter kan leve på jorda, men nå står naturen foran et tap av mangfold den ikke har sett på svært lang tid. Vinneren har selv tatt fotografiet som hun holder; et nærbilde av en liten fugl. Juryen ble svært imponert over hennes fotoferdigheter og kreative evner til å fange opp detaljer i naturen.

Det er med stor glede at vi nå kan annonsere at årets vinnerbilde i fotokampanjen #youreverydaystruggle er Mary Bast sitt bilde! Gratulerer så mye!