8. mars, den internasjonale kvinnedagen, er en av årets viktigste dager for MiRA-Senteret. I 30 år har vi vært en forkjemper for kvinners rettigheter og Senteret er i dag et symbol på minoritetskvinnebevegelsen i Norge. Tradisjonen tro markerte vi kvinnedagen i år både med hovedparole i 8.mars-toget og med kunnskapsformidling om mangfoldige utfordringer for likestilling og integrering på Elverum.

Kvinner i alle aldre trosset det dårlige været og var på plass i årets 8. mars-tog for å gå bak MiRA-Senterets hovedparole:  «Rettssikkerhet skal ikke kjøpes – fjern inntektskravet for permanent opphold!» En hovedparole som setter stadige innstramminger i utlendingsloven på dagsorden, og dessverre fortsatt er like aktuell som da vi gikk i 8.mars-tog i fjor under samme parole.At kvinner som kommer til Norge gjennom familiegjenforening må opprettholde en 3-års regel, stille med selvstendig inntekt på 246 246kr og ikke kan være mottakere av økonomisk sosialhjelp, er urimelige krav og svekker denne gruppen med kvinner sin rettssikkerhet. Inntektskravet for permanent opphold må fjernes, for rettssikkerhet skal ikke være en salgsvare!

Mangfold, samhold og solidaritet

Stemningen i årets 8. mars-tog lot seg ikke påvirke av dårlig vær. MiRA-Senteret, med sin mangfoldige sammensetning av kvinner i ulike aldre og bakgrunn sørget for at alle til stede hørte deres sak og stemme! Deres representasjon bidro til en sterk markering og er med på å knuse myter om at minoritetskvinner ikke er samfunnsengasjerte. Kvinner med minoritetsbakgrunn kjemper daglig for likestilling og fikk vist sin solidaritet til kvinner i Norge, men også i resten av verden – for sammen er vi sterkere!

Mangfoldige utfordringer for likestilling og integrering

Etter 8.mars feiringen i Oslo, tok vi toget videre til Elverum hvor MiRA-Senteret var invitert til å holde foredrag på deres 8.mars markering om «Mangfoldige utfordringer for likestilling og integrering for minoritetskvinner» I vårt foredrag fokuserte vi på to hovedområder som er viktig for likestilling, nemlig lik mulighet og tilgang til lønnet arbeid og retten til å leve et liv uten vold. Vi rundet av med å fortelle om bakgrunnen for årets 8.mars hovedparole Rettsikkerhet kan ikke kjøpes – nei til inntektskrav for permanent opphold!