Vold mot kvinner er et menneskerettsbrudd og det gjør FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner til en svært viktig merkedag for MiRA-Senteret. Dagen ble markert stort med musikkinnslag, diktopplesning og historiske tilbakeblikk på kampen mot vold mot kvinner i Norge. 

Vold mot kvinner 

Det faktum at 35 prosent av alle kvinner i verden opplever vold i løpet av livet, er noe som gjør vold i nære relasjoner til en av vår tids største likestillingsutfordringer. Lørdag 25. november ble MiRA-Senterets venner invitert til markering av denne viktige dagen men også for å feire at Senterets leder Fakhra Salimi hadde fylt 60-år. Som menneskerettsforkjemper, samfunnsdebattant, redaktør og ikke minst som leder for MiRA-Senteret, har hun vært en foregangskvinne for minoritetskvinners rettigheter i Norge og vært sentral i kampen mot alle former for vold mot kvinner.

Sterke kvinnefellesskap 

Etter vakker musikk fra Busi Ncube fortalte Turid Heiberg om MiRA-Senteres begynnelse og starten på den antirasistiske bevegelsen i Norge. Forut for MiRA-Senterets etablering hadde Salimi og ildsjelene i Foreign Women’s Group MiRA-Senterets forløper, allerede i 1979 satt tema på dagsorden og jobbet for å styrke organiseringen av innvandrer- og flyktningkvinner i Norge. MiRA-Senteret har nå i snart 30 år arbeidet målrettet for å forebygge vold mot kvinner og bistå kvinner som er utsatt. Heiberg understreket også betydningen av et sterkt kvinnefellesskap for at vi skal klare å bygge et samfunn hvor ingen utsettes for vold eller undertrykkelse basert på sitt kjønn eller etnisitet. Tove Smaadahl, leder av Krisesentersekretariatet, ga så et tilbakeblikk på kampen mot vold mot kvinner i Norge. Hun fremhevet viktigheten av at kvinneorganisasjoner samarbeider og påpekte hvordan Salimis fantastiske evne til å kjempe tøffe kamper ved å gå rett på sak har formet MiRA-Senteret som en sterk stemme i kampen mot vold mot kvinner.

Med MiRA-Senteret som en egen viktig ungdomsarena under oppveksten understreket også Attia Mirza betydningen senteret hatt også for unge jenter med minoritetsbakgrunn. Her poengterte Mirza spesielt hvor viktig det er å yte hjelp på kvinners og unge jenter egne premisser.

Stemmene stilner ikke 

Etter nydelig cello-musikk fra Wei Ting Tseng tok Eva Marie Schreiber, fra MiRA-Senterets styre, ordet og understreket hvor viktig Salimi og MiRA-Senteret har vært som klare stemmer i debatten om likestilling og antirasisme i Norge, og for å formidle minoritetskvinners krav til de tradisjonelle maktinstitusjonene. Disse stemmene stilner ikke.

Svært mange av de fremmøtte ønsket å gi sine hilsninger til jubilanten. Blant andre Oslos ordfører Marianne Borgen, Venstres leder Trine Skei Grande med flere delte av egne erfaringer om sterke stemmer, fellesskap og et konstant pågangsmot som har vært og fortsatt er avgjørende i kampen mot vold mot kvinner. Til tross for fremskritt lever vi i en tid hvor kjønnsbasert vold, trakassering og undertrykkelse fortsatt er en virkelighet for mange.

 

Inntil vi har klart å bekjempe all vold mot kvinner fortsetter kampen og kvinnefellesskapet på MiRA-Senteret er klare for det videre arbeidet.