Norges kvinnelobby ble stiftet mandag 27. januar 2014 av en rekke kvinneorganisasjoner i Norge.

Norges kvinnelobby er et samarbeidsforum for organisasjoner som har som formål å ivareta kvinners interesser. Lobbyen skal arbeide for å fremme kvinners menneskerettigheter i Norge, på grunnlag av FNs kvinnekonvensjon og andre grunnleggende dokumenter, og samler organisasjoner som arbeider for kvinners rettigheter i Norge. Den nye organisasjonen har lignende organisasjoner i andre land, blant dem Sveriges Kvinnolobby og European Women’s Lobby på EU-nivå, somforbilder. kvinnelobby2014

I styret sitter Fakhra Salimi (MiRA-Senteret), Lone Alice Johansen (Krisesentersekretariatet), Marta Trzcinska (Juridisk rådgivning for kvinner), Madeleine Schultz (Kvinnefronten) og styreleder Margunn Bjørnholt (Norsk Kvinnesaksforening).

Stifterne var (fra venstre mot høyre i bildet) Karin Beate Theodorsen (Norsk Kvinnesaksforening), Madeleine Schultz (Kvinnefronten), Daisy Elizabeth Sjursjø (Kvinnefronten), Marta Trzcinska (JURK), Fakhra Salimi (MiRA-Senteret), Margaret Eide Hillestad (Kvinneuniversitetet i Norden), Margunn Bjørnholt (Norsk Kvinnesaksforening), Tove Smaadahl (Krisesentersekretariatet), May Johanne Bakkland Ness (SNF-Sámi NissonForum/Samisk KvinneForum), Ane Stø (Ottar) og Lone Alice Johansen (Krisesentersekretariatet).

MiRA-Senteret gleder seg til et spennende samarbeid videre!