Kvinners selvbestemmelse over egen kropp og eierskap til egen seksualitet er en forutsetning for kvinnefrigjøring og likestilling. MiRA-Senteret gratulerer hele kvinnebevegelsen med 40-årsfeiringen av abortloven, og fortsetter arbeidet for seksuelle rettigheter og seksuell frigjøring.

Suksess for seksuelle rettigheter – 40 år med abortloven!

Fakhra nyhetsbrev

Kampen for selvbestemt abort er en av de viktigste sakene i norsk kvinnehistorie. Flere generasjoner modige kvinner måtte kjempe en hard kamp for at svangerskapet skulle være frivillig og på kvinners egne premisser ved lovfestet rett til selvbestemt abort. Først i 1979 ble abortloven slik vi kjenner den i dag vedtatt med én stemme på Stortinget, etter en lang politisk dragkamp mellom forkjempere og motstandere av loven. 40-årsfeiringen symboliserer en seier for kvinner og unge jenters selvstendighet og selvråderett over egen kropp og seksualitet.

Undertrykkende sosialkontroll av kvinners seksualitet
Manglende seksuelle og reproduktive rettigheter får flere kvinneundertrykkende konsekvenser, og ett eksempel vi kjenner godt på MiRA-Senteret er problemstillinger om den såkalte «jomfruhinnen». MiRA-Senteret får fortsatt flere henvendelser fra kvinner og unge jenter med spørsmål om blant annet rekonstruksjon av jomfruhinnen, og hvordan en kan bevise at en fortsatt er jomfru på bryllupsnatten. Slike konstruerte myter om kvinners jomfruelighet bidrar fortsatt til å undergrave retten til å eie egen seksualitet, og påfører særlig unge jenter skam over egne seksuelle valg. Det samme gjelder kvinner som presses inn i seksuelle relasjoner ved ekteskapsinngåelse på gale premisser. Fellesnevneren er at de bygger på gammeldagse patriarkalske normer som fratar kvinner selvråderetten over egen kropp.

Seksuelle rettigheter til alle
Selv om vi har kommet langt for seksuell frigjøring, er det fortsatt mange som opplever hets og stigma i storsamfunnet, spesielt blant de som bryter normer for seksualitet og kjønn, herunder både homofile, lesbiske og transseksuelle, med flere. MiRA-Senteret har stått side om side med de som kjempet frem abortloven, og vi står nå sammen med alle som fremdeles blir stigmatisert, presset eller påført skam på grunn av sin seksualitet.
Særlig unge jenter og gutter må få eie sin egen kropp, og vi må sørge for at seksuelle relasjoner er basert på trygghet, samtykke og gjensidighet. Abortloven er en milepel i innsatsen for å sikre kvinners seksuelle rettigheter, men arbeidet er ikke fullført før alle, uavhengig av kjønnsuttrykk og identitet har likestilte rettigheter og selvbestemmelse over egen kropp og seksualitet. Seksuelle rettigheter handler grunnleggende sett om å ha frihet til å være den man er, og muligheten til å ta selvstendige valg.

Dette innlegget av Fakhra Salimi ble første gang publisert i Dagsavisens Nye Meninger 21.juni