MELD DEG PÅ I DAG!

Beijing +25- Innvandrere, flyktninger og minoritetskvinners rettigheter. Hvor står vi?


I forkant av årets 8.mars feiring inviterer MiRA-Senteret til seminar som markerer at det er 25 år siden Beijing-erklæringen og den første handlingsplanen om kvinners rettigheter som ble vedtatt under FNs 4. kvinnekonferanse i Beijing i 1995.

Tid: Torsdag 5.mars kl. 11-13
Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram

MiRA-Senteret har i 30 år stått på barrikadene og vært en sterk stemme som setter fokus på innvandrere, flyktninger og minoritetskvinners rettigheter og var også til stede i Beijing i 1995. På seminaret, 5.mars skal vi løfte frem noen av de sterkeste likestillingskampsakene for minoritetskvinner de siste 25 årene og synliggjøre hvilken endring har skjedd for å forbedre deres situasjon i Norge.

Mye har blitt bedre på likestillingsfeltet siden den gang og vi har erfart at fremskritt og endringer ofte skjer etter initiativ, forslag og krav fra kvinneorganisasjoner, sivile samfunnsorganisasjoner og andre sterke aksjoner for rettigheter. Blant foredragsholderne er kultur- og likestillingsminister, Abid Q. Raja, Likestillings – og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm, leder i Norsk kvinnelobby Lone Alice Johansen og MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi.

Se spennende program her!

Velkommen til en viktig debatt!