Dette året har vært tøft år for de fleste av oss. Isolasjon og sosial distansering har begrenset våre muligheter til å delta i sosiale settinger og arenaer store deler av året som har gått.  MiRA-Senteret har alltid vært et fristed og nyskapning for kvinner med minoritetsbakgrunn, og 2020 var intet unntak.

MiRA-Senteret og Nasjonalmuseet startet opp et samarbeid i begynnelsen av 2020, som grunnet koronasituasjonen ble satt på vent. Uten å avsløre for mye av prosjektet hadde Senteret fått en vev på utlån, som ble stående hos oss, også etter nedstengingen. Da myndighetenes smitteverntiltak lettet noe og samfunnet gradvis åpnet opp igjen rundt månedsskiftet mai/juni, satte MiRA-Senteret i gang med å arrangere enkelte kurs og aktiviteter for kvinner og unge jenter, samtidig som vi opprettholdt smittetiltakene.

Da flere av kvinnene som var innom Senteret så veven, fikk de raskt en ide om å veve et eget «koronateppe», og satte dermed i gang med å utarbeide dette teppet da smittettrykket ikke var like høyt under sommermånedene og starten av høsten.

Motivet for teppet ble et tre, og som en av kvinnene i MiRA-Senterets nettverk så fint sa det, så representerer treet vekst og fruktbarhet i mange kulturer, og selv om året 2020 på mange måter har vært et mørkt år for mange, så må vi ikke glemme at vi sammen også kommer oss gjennom korona-krisen. Vi alle har både vokst og fått ny kunnskap, som vi tar med oss inn i lysere tider og bygger videre på, som på sikt vil gjøre oss sterkere.

Teppet er et symbol på en vanskelig tid for mange, der mange minoritetskvinner har funnet glede og ro i å utrykke sine kreative sider, samtidig som de får en pause fra bekymringer rundt korona-krisens begrensinger i hverdagen vår og fremtiden. Teppet er også et symbol på minoritetskvinners pågangsmot og drivkraft i krise-tider. Sammen har vi skapt trygghet og samhold for mange i vanskelige tider gjennom blomstrende kreativitet på Senteret.

Her er noen bilder av veven.