«Post-pandemi, psykisk helse og minoritetsungdom»

Tirsdag 27.september kl. 08.30-16.00 i Tromsø

MiRA-Senteret har gleden av å invitere til nasjonalkonferanse: Post-pandemi, psykisk helse og minoritetsungdom. Foreløpig program er nå klart, og det blir en dag fullspekket av innlegg fra spennende Key-note speakers både fra inn- og utland. Det vil også bli rundebordsamtaler slik at vi sammen kan drøfte problemstillinger, dele erfaringer og finne fremtidige løsninger.

Arrangementet vil foregå tirsdag 27.september kl. 08.30-16.00 på Radisson Blu Hotel i Tromsø, men konferansen vil også streames digitalt på Zoom. Deltakelse krever påmelding.

Forskning som er gjort i løpet av korona-pandemien og i kjølvannet av den viser oss at likestillingsutfordringene innenfor en rekke områder har blitt påvirket negativt i krisetider. Situasjonen har også truffet skjevt i befolkningen og det meldes om at perioden både har ført til økt grad av psykisk uhelse og økt sårbare gruppers utsatthet for vold i nære relasjoner.  

Stadig flere unge rapporterer om psykiske helseplager, og for jenter i alderen 13-24 år har andelen som rapporterer om psykiske plager som bekymring og stress økt mest. Begreper som «prestasjonssamfunnet» og «flink-pike syndromet» florerer også i den offentlige debatten, men for å forstå psykisk uhelse blant barn og unge er det behov for mer kunnskap om hvordan dette henger sammen med andre områder i livet som livskvalitet, oppvekstsvilkår, fysisk helse, vold og overgrep.

MiRA-Senteret ønsker derfor, gjennom årets nasjonalkonferanse å bruke erfaringene fra krisetider som forstørrelsesglass på problemstillinger relatert til sosial ulikhet, psykisk helse og utsatthet for vold og overgrep blant unge minoritetsjenter. Gjennom en helhetlig tilnærming der vi drøfter problemstillingene, både gjennom et kjønns, minoritets- og generasjonsperspektiv vil vi også synliggjøre viktigheten av helhetlig samarbeid og samordning og likeverdige helsetjenester. Årets konferanse vil gjennomføres i Nord-Norge, i Tromsø og rette et særskilt fokus på nordnorsk regionen.

Som keynote-speakers har vi med oss:

  • Mehrunisha Suleman, Director of Medical Ethics and Law Education (UK)
  • Esperanza Diaz, professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin
  • Ketil Lenert Hansen, professor ved regionalt kunnskapssenter for barn og unge
  • Nilofar Nori, kommunestyrerepresentant i Hadsel kommune og antirasistisk leder for Sosialistisk Ungdom
  • Gudrun Eliissá E. Lindi, leder for Samisk Kvinneforum
  • Khansa Ali, nestleder ved MiRA-Senteret
  • Fartun Hussein, fysioterapeut og tidligere styreleder for Somaliskforening i Tromsø (SiT).
  • Lilja Skljarova Hansen, politioverbetjent og familievoldskoordinator i Finnmark politidistrikt

Se foreløpig program her!

MiRA-Senteret inviterer deg til å delta på denne spennende nasjonalkonferansen. Konferanse er særlig viktig for alle som er engasjert i helsevesenet, skolesektor, og integreringsarbeid.

Send gjerne påmelding til post@mirasenteret.no. Påmeldingsfrist 13.september.
Påmelding er bindende og konferanseavgiften er kr. 300 for digital deltakelse og 500 for fysisk deltakelse. Når du melder deg på skriv om du foretrekker digital eller fysisk deltakelse så bekrefter vi dette når konferansen nærmer seg.