MiRA-Senteret deltok på et  seminar i regi av blant annet det norske Utenriksdepartementet under FNs kvinnekonferanse i New York tidligere denne måneden.Seminar csw59

Sterke personlige historier blir fortalt av kvinnelige menneskerettighetsforkjempere fra ulike deler av verden, blant annet av Mary Akrami fra Afghan Women’s Network.

Fakhra Salimi tok til ordet for asylsøkere og flyktninger, kvinner og barn: «hvordan kan vi sikre beskyttelse og rettsvern for dem? Er det trygt å sende asylsøkere som får avslag på sin søknad, tilbake til Afghanistan?»

«Det er ikke riktig at mennesker som har forlatt alt på grunn av krig, sendes tilbake til Afghanistan igjen. Myndighetene må begynne å respektere mennesker som søker asyl. Kvinner og barn må gis beskyttelse og ikke sendes tilbake til Afghanistan», svarer Akrami fra Afghan Women’s Network.

MiRA-Senteret er enig: Gi kvinner og barn asyl, og nødvendig beskyttelse nå!