Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden!  Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler.

Utdrag fra: Minoritetskvinner står fortsatt bak i køen!

Publisert: MiRA-Magasin 1-2007

Forfatter: Unni Mathisen

MiRA-Senteret ser flere konkrete utfordringer for minoritetskvinner på arbeidsmarkedet. Arbeidsledighet rammer minoritetskvinner med svært forskjellig bakgrunn og utgangspunkt. Senteret blir oppsøkt av kvinner på jakt etter arbeid, både de helt ufaglærte og kvinner med høy utdannelse fra Norge eller andre land. Mange opplever gang på gang å bli plassert langt bak i køen av søkere, og mange av de som allerede er i arbeid går på kortere engasjementet i mange, mange år.

Ønsker du å lese hele artikkelen? Da kan du bestille en kopi av den ved å sende en e-post til post@mirasenteret.no