Torsdag 23. november inviterer MiRA-Senteret til årets nasjonalkonferanse:

«Utdanning for likestilling og integrering» – om karriereutvikling, yrkes-
og utdanningsvalg blant kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn 

Kunnskap er en viktig kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, medvirkning og til å forstå demokratiske prosesser i samfunnet. FNs bærekrafts mål nr. 4 presiserer viktigheten av at alle land jobber for å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremmer muligheter for livslang læring for alle. På årets nasjonalkonferanse ønsker vi å sette søkelyset på muligheter og utfordringer knyttet til det å tilegne seg kunnskap og ta selvstendige valg hva gjelder utdanning og yrkesretning for minoritetskvinner i Norge. Formålet med konferansen er å komme frem til effektive tiltak som bidrar til at kvinner med minoritetsbakgrunn som har innvandret til Norge med ulike forutsetninger hva gjelder utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet, gis like muligheter til økonomisk selvstendighet.

Spennende foredragsholdere som leder for Utdanningsforbundet Steffen Handal, forsker ved Goldsmiths College i London Fauzia Ahmad, høyskolelektor ved institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus Ferruh Øzalp, avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS Anne-Cathrine Hjertaas, lærer og forfatter Robin Richardson og MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi med flere.

Sted: Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Rosenkrantz`gate 7, 0159 Oslo

Tid: 09.00 til 17.00

Se programmet for nasjonalkonferansen her!

Meld deg på konferansen allerede nå for å sikre deg plass. Konferanseavgift kr. 500 inkludert lunsj, te og kaffe. Påmelding er bindende. Betalingskonto: 16075552665 merk- konferanse.

Send e-post til post@mirasenteret.no innen påmeldingsfristen 16.nov! 

Velkommen!