Lørdag 21. november inviterer MiRA-Senteret deg til årets kvinnekulturfestival: «Empowerment og kultur: Farge i bevegelse». Denne dagen blir en hyllest til kvinner og mangfold, og særlig ønsker vi å belyse minoritetskvinner som verdifulle ressurspersoner i krisesituasjoner og samfunnet for øvrig.

Tid: 21. november kl. 13 – 18

Sted: Ingenørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo

Da koronakrisen traff Norge i begynnelsen av året, opplevde MiRA-Senteret en stor økning i antall henvendelser fra blant annet kvinner på søk etter mer informasjon om pandemien. Da det ganske raskt ble tydelig at informasjon fra helsemyndighetene ikke nådde enkelte grupper i samfunnet tok mange av MiRA-Senterets veiledere selv kontakt og ønsket og bidra med sine ressurser inn i et målrettet informasjonsformidlingsarbeid. Kvinnenes arbeid har i etterkant vist seg å ha vært avgjørende for at sårbare grupper i samfunnet ble nådd med tilrettelagt informasjon.

På tross av sin viktige rolle som ressurspersoner ser vi likevel at minoritetskvinner ofte knyttes til medieoppslag om smittespredning og negative stereotype bilder og deres avgjørende innsats som informasjonsformidlere blir i stor grad underkommunisert i den offentlige debatten. I arbeidet mot et mer likestilt og inkluderende samfunn for alle, er det viktig at minoritetskvinners stemme ikke blir glemt. MiRA-Senteret inviterer derfor til kvinnekulturfestival og håper DU vil være med på feiringen av kvinnekultur, mangfold, frihet, og minoritetskvinnenes viktige rolle som ressurspersoner, både nå under koronakrisen og fremover.

Dagen berikes av kulturelle innslag med blant annet Busi Ncube, Nosizwe, Rohini Sahajpal og Unity-CREW, og vil gjennom dans, musikk og slampoesi uttrykke kultur, empowerment, glede og alt det positive ved et mangfoldig samfunn.

Bli med å feire dagen med oss den 21. november fra kl. 13 – 18.

På grunn av koronasituasjonen er det begrensede antall plasser, så send en e-post til post@mirasenteret.no i dag for å melde deg på eller meld deg på i skjemaet nedenfor. Påmeldingsfrist er 8.november og bekreftelse på plass blir sendt ut etter påmeldingsfristen.

Følg med her for løpende oppdateringer!

Du kan også melde deg på i skjemaet under!