I MiRA-Senterets høringsuttalelse sier vi oss grunnleggende uenige i dagens praksis der ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år ligger hos UDI og ikke hos barnevernet. MiRA-Senteret er enig med Redd Barna og Redd Barna Ungdom og oppropet: «Stopp regjeringens diskriminering av barn». Vi mener lovforslaget bryter med barns rettigheter og krever at lovforslaget skrinlegges. Omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år må overføres til barnevernet og reguleres i ny barnevernslov på lik linje med alle andre barn i Norge.

Les hele høringsuttalelsen her!