Fra mandag 23. mars åpner MiRA-Senteret informasjonstelefon om korona-krise for kvinner med minoritetsbakgrunn.

Med utbruddet av korona-virus og en global krise i folkehelsen står rasifiserte minoriteter i en sårbar situasjon. Minoriteter får ofte skylden for å spre sykdommen og blir mistenkeliggjort for deres oppførsel i det offentlige rom.  Historien viser at angrep på marginaliserte grupper under naturkatastrofer og slike sykdomsutbrudd er vanlig. La oss stå sammen og bekjempe både korona- virus og rasisme og vise solidaritet til alle marginaliserte grupper som rammes av korona-krisen både økonomisk, fysisk og sosialt. 

Husk at virus ikke skiller mellom svart og hvit, mellom flyktninger og innfødte. Det er vi mennesker som stigmatiserer og diskriminerer andre som ikke ligner på oss. #solidaritet

Nummeret til vår informasjonstelefon er 924 11 186 og er bemannet fra kl. 09.00-16.00 fra mandag til fredag.

For krisehjelp og rådgivning ringer du som vanlig vårt nummer 22 11 69 20.

Annen relevant informasjon om korona-virus på flere språk finner du på blant annet på:

Oslo kommunes nettside

– Folkehelseinstituttet (generell informasjon) og om hjemmekarantene og isolasjon

Helse Norge

Helsedirektoratet (plakater og informasjonsmateriell)