7.februar lanserte MiRA-Senteret rapporten «Min Stemme! – Økt kunnskap om kropp og seksuell helse – det beste selvforsvar mot seksuelle overgrep.» Nærmere 70 personer deltok på lanseringen på Sentralen i Oslo og nå ønsker vi også å gjøre seminaret tilgjengelig for alle våre landsdekkende samarbeidspartnere. Her kan dere se opptak av alle innleggene, panelsamtalen og spørsmål fra salen på lanseringen. Vi anbefaler også alle interesserte som jobber med tematikken å bestille rapporten: Min stemme.

MiRA -Senteret har i flere tiår jobbet aktivt for å skape økt forståelse for viktigheten av kunnskap om kropp og seksualitet blant minoritetskvinner og unge jenter. Gjennom workshops om vold og seksuell helse kombinert med Empowerment-rettede aktiviteter styrker vi hver enkelt jente og kvinne til å rette fokus mot seg selv, sine behov og grenser og øke sin kunnskap om kropp og ulike former for vold. Samtidig viser våre erfaringer også at det er nødvendig med et mangfoldskompetanse-løft i hjelpeapparatet og på skolene – og et svært viktig verktøy inn i dette arbeidet er MiRA-Senterets ferske rapport: Min stemme Økt kunnskap om kropp og seksuell helse -det beste selvforsvar mot seksuelle overgrep i et minoritetsperspektiv!

Rapporten ble lansert 7.februar 2023 på Sentralen i Oslo og retter søkelys mot tema som:

  • Kropp og grensesetting
  • Seksuell vold og overgrep
  • Seksuell helse og seksuelle normer
  • Skole og hjelpeapparat

En viktig målsetning med rapporten er også å synliggjøre minoritetskvinner og unge jenters egne erfaringer med kropp og seksuell helse og gjennom en sammenfatning av spørreundersøkelse og dybdeintervju med kvinner og unge jenter om tematikken får vi innblikk i deres tanker, meninger og innspill på viktige problemstillinger. Senteret kommer også med konkrete tiltak til hvordan vi sammen kan styrke arbeidet med forebygging av seksuell vold og overgrep i et minoritetsperspektiv fremover. 

Ønsker dere å bestille rapporten? Send e-post til post@mirasenteret.no

Pris: 200 kr + porto (200 kr for digital versjon)

Se opptak av innleggene på rapportlanseringen 7.februar her