Empowerment av kvinner med minoritetsbakgrunn -> med utgangspunkt i egne ressurser!

Mira-Senteret er et ressurssenter for og av jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Tiltaket Mødre som veiledere består av en lavterskel kursserie og et aktivitetstilbud for kvinner med minoritetsbakgrunn. Tiltaket bygger på Empowerment og videreutvikling av kvinners egne ressurser. Empowerment kan beskrives som en prosess som setter folk i stand til økt kontroll over faktorer som påvirker deres helse, liv og rettigheter. Det handler også om å synliggjøre og realisere ens egne ressurser og potensialer.

Kursserien er variert og omfattende og berører temaer som er aktuelle for minoritetskvinners livssituasjon. Formålet med MiRA-Senterets tiltak Mødre som veiledere er økt kunnskap om rettigheter og plikter i det norske samfunnet, bidra til optimisme og selvtillit i barneoppdragelsen, samt å bidra til livsglede og samfunnsdeltagelse blant kvinner med minoritetsbakgrunn. Et viktig mål med tilbudet er også å bidra til felleskap og tilhørighet. Metoden er brukerstyrt, som vil si at det er kvinnene som selv er med å foreslå temaer for kursene, samt bidrar til planleggingen og gjennomføringen av de ulike aktivitetene og arrangementene. Ved gjennomført deltagelse i kursserien blir kvinner sertifiserte veiledere.

Ved deltagelse og engasjement på MiRA-Senteret utvikler kvinnene seg til å bli veiledere og ressurspersoner i eget nærmiljø og nettverk. Man behøver ikke være mor for å delta. MiRA-Senteret har i dag 66 kvinner med innvandrerbakgrunn som er engasjert som veiledere, og som jobber frivillig i sine nærmiljø rundt om i alle de 15 bydelene i Oslo.

Er du minoritetskvinne og ønsker du å bli en ressursperson i ditt nærmiljø?

Gjennom ulike kurs, workshops, aktiviteter, arrangementer og seminarer på MiRA-Senteret kan du videreutvikle din kunnskap om ulike temaer innenfor:

  • Kommunikasjon mellom foreldre, barn og ungdom
  • Hverdagsmestring og livsstil
  • Digitale ferdigheter
  • Forebygging av vold i nære relasjoner

På MiRA-Senteret kan du delta på mange spennende, lærerike og morsomme aktiviteter, og samtidig bygge nettverk. Sosial kontakt er viktig for vår fysiske og psykiske helse fordi det fremmer mestring og livskvalitet som sammen kan forebygge ensomhet og psykiske plager. I løpet av den siste tiden har vi blant annet arrangert rettighetsinformasjonsmøter, yogakurs, gåturer, museumsbesøk, hytteturer for kvinner og barn, språkkafe, kurs om stressmestring, julefeiring for barn, unge jenter og kvinner, datakurs og jobbsøknadskurs.

Ønsker du å vite mer om Mødre som veiledere og/eller engasjere deg i MiRA-Senterets nettverk? Ta kontakt med oss på E-post: ungejenter@mirasenteret.no eller ring oss på telefon: 22 11 69 20

Språkkafe om aktuelle saker i nyhetsbildet
Tur til teknisk museum
Tur rundt Sognsvann. Frisk luft, trening og nettverksbygging er viktig for både fysisk og psykisk helse
På yogakurs lærte vi om hvordan vi kan tilpasse fysisk aktivitet til vår egen kropp og helse, ved siden av avspenning. Fysisk aktivitet og avspenning er nyttige verktøy for å redusere stress
På MiRA-Senteret kan du ytre deg om temaer som du er engasjert i, og la din stemme bli hørt!
Språkferdigheter er en forutsetning for samfunnsdeltagelse. MiRA-Senteret arrangerer jevnlige språkkafeer der vi snakker om forskjellige temaer. Det er en møteplass hvor du kan øve på norsk muntlig
 
Hyttetur til Blefjell for barn, unge jenter og kvinner