Sett av dagen til MiRA-Senterets nasjonalkonferanse 2013.

Dato: 15. november

Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

 

Formålet med konferansen er å øke kunnskap om minoritetskvinners deltakelse i arbeidslivet, øke forståelsen for hvordan arbeidstidsordninger innen ulike yrkesgrupper og samfunnslag påvirker arbeidstakernes muligheter til å tilpasse familie- og arbeidsliv, og skape holdningsendringer med hensyn på hvordan kvinner og menn med minoritetsbakgrunn fremstilles i familie- og likestillingsdebatten.

Programmet kommer seinere!