Siden 12.mars har vi levd med de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid, og rett før påske fikk vi bekreftet fra regjeringen at smittetallene i Norge nå går ned. Med det fikk vi også gladnyheten om at Norge gradvis kan begynne å åpne igjen. Barnehagene er først ute og deretter skolene fra 1.-4.trinn, til stor glede for mange, men også til stor bekymring for noen.

MiRA-Senteret jobber til daglig med kvinner som tilhører en særlig sårbar gruppe og ble svært bekymret for både kvinnene og deres barn da skolene og barnehagene stengte. Vi ble bekymret for de barna som allerede har det vanskelig, de som opplever vold i hjemmet og for konsekvensene av langvarig isolasjon for alle barn.

Med hjemmeskole fikk foreldrene ansvar for barnas læring, med lærere som gode hjelpere, men som allikevel var på sidelinjen, i hvert fall for de aller minste barna. MiRA-Senteret mottok ganske raskt telefoner fra bekymrede mødre som ikke hadde mulighet til å følge opp barna med skolearbeid. Noen av kvinnene har aleneansvar for barna og noen har flere barn, hvor alle skal følges opp.

Sosiale forskjeller forsterkes

Den røde tråden gjennom denne krisen over hele verden har vært at allerede eksisterende sosiale forskjeller forsterkes. Norsk skole skal være en arena hvor nettopp disse forskjellene skal utjevnes. Derfor mener vi at det er viktig at skolene nå gradvis åpner opp slik at de langvarige konsekvensene for barna som vokser opp i denne krisen ikke blir altfor store. For vi vet at sosioøkonomisk bakgrunn avgjør hvor godt barn gjør det på skolen. Mange minoritetsbarn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Det kan innebære dårligere plass til at barna kan jobbe uforstyrret, de kan mangle nødvendige digitale hjelpemidler, og foreldrene kan ha dårligere forutsetninger for å hjelpe barna med skolearbeidet. Ved langvarig hjemmeundervisning er vi redde for at de barna som mangler gode læringsmiljø i hjemmene vil bli hengende etter sine medelever.  For å sikre at alle får et likeverdig opplæringstilbud er det viktig at skoler nå gradvis åpnes igjen for å sikre at denne krisen for negative konsekvenser for færrest mulig barn.

Viktig å følge myndighetenes råd

Nå som skolene og barnehagene skal åpnes, opplever mange foreldre nå en ny bekymring. Er det trygt å sende barnet mitt i barnehage og skole? Kan barnet mitt bli smittet? Hva om barnet mitt blir sykt? Avgjørelsen om å åpne skolene kommer etter nøye vurderinger fra fagpersoner og all erfaring fra både her i Norge og andre land tilsier at barn i mindre grad blir smittet og de som blir det, blir heller ikke alvorlig syke. MiRA-Senteret har fra begynnelsen oppfordret alle til å forholde seg til myndighetenes råd og vi vil også nå oppfordre alle til å lytte til myndighetene og stole på deres vurderinger om at det er trygt for barn og begynne på skolen igjen. Både skoler og barnehager sender i disse dager nye retningslinjer som både barn og foreldre skal forholde seg til. Det er derfor viktig at alle setter seg inn i disse slik at vi fortsatt kan beskytte hverandre.

De første dagene blir nok vanskelige for oss alle med mange nye regler å forholde seg til både for barn og voksne, noen vil også synes at det er trist å levere et barn i barnehage etter å ha vært hjemme sammen i over fem uker. Men vi er alle med i den nasjonale dugnaden for å begrense smitte, og har fulgt rådene fra helsemyndighetene i solidaritet med de som er i risikogruppen for å bli alvorlig syke. Nå er det tid for å ta dette et steg videre og da er det igjen viktig at vi alle jobber sammen for at denne overgangen også går så smertefritt som mulig.

Ta vare på hverandre!