Seminaret «The future and role of women’s rights organizations in developed democracies» ble arrangert under FNs kvinnekonferanse i New York av Norges Kvinnelobby, hvor Fakhra Salimi leder av MiRA-Senteret sitter i styret.Norges kvinnelobby i NY

Paneldeltagerne bestod både av politikere fra KrF og AP, og av organisasjoner ved MiRA-Senteret, JURK, Norsk Kvinnesaksforening og Krisesentersekretariatet. Seminaret belyste det sivile samfunnets viktige rolle i å sette politiske saker på dagsorden og ta del i demokratiets utvikling.

Fakhra Salimi understreket at offentlig støtte er helt avgjørende for å utvikle et engasjert sivilsamfunn, som kan påvirke samfunnets utvikling til å bli mer inkluderende og mangfoldig. Det er derfor viktig at tilskuddsordninger både er sensitive for kjønn og for minoriteter. På den måten kan vi oppnå et velfungerende demokrati hvor alle kan delta på lik linje!