Sammen med en rekke andre organisasjoner på rettighetsfeltet, bidro MiRA-Senteret til å sette den nye universelle likestillingsloven på agendaen.Seminar 24.03.2015

Statssekretær i BLD, Kai-Morten Terning meddelte at regjeringens forslag til ny lov vil komme på høring i løpet av høsten, hvor også et generelt vern mot aldersdiskriminering vil vurderes.

Hege Skjeie stilte spørsmålet: Hvorfor har vi så storslåtte likestillingslover og så kjip håndheving av dem? Og bemerket at dagens håndheving av diskrimineringsvernet er like ineffektiv som i 1978.

Likestillings- og diskrimineringsombudet Sunniva Ørstavik fremhevet viktigheten av å sikre at alle får informasjon om sine rettigheter og tilbud om fri rettshjelp i diskrimineringssaker. I tillegg må vi sørge for at diskriminering faktisk begynner å svi for utøverne.bilde 4

Mens Berit Vegveim fra Stopp Diskrimineringen og Menneskerettighetsalliansen vektla det interseksjonale perspektivet på diskriminering, hvor vi må fange opp diskrimineringen som skjer på tvers av grunnlag.

Seminaret på Litteraturhuset bidro til å kaste lys over en rekke viktige aspekter for å sikre alle mennesker beskyttelse, integrering og like muligheter i samfunnet.

Vi venter i spenning på regjeringens forslag til en ny universell likestillingslov!