MiRA Forum for Minoritetskvinner (MiRA-Magasinet) feirer nå sitt 10 års jubileum, og dette markeres med utgivelsen av et spesialnummer. Magasinet er unikt ettersom det er det eneste tidsskriftet i Norge som er utgitt av og for minoritetskvinner.

I løpet av de siste 10 årene har MiRA-Magasinet satt søkelyset på en rekke viktige politiske spørsmål som har betydning for minoritetskvinner i Norge. Den svarte kvinnebevegelsen og minoritetskvinnebevegelsen i Norge har vokst fram fra slutten av syttiårene, og i løpet av denne tiden har disse kvinnene arbeidet hardt for å komme til orde med sine krav om rettigheter både som kvinner og som etniske minoriteter. Kampen for synliggjøring har vært vanskelig da minoritetskvinner har følt seg kneblet både av den etnisk norske kvinnebevegelsen og stigmatisert i de norske offentlige debattene som er styrt av media, politikere m.fl. MiRA-Magasinet har imidlertid gitt kvinnene et slagkraftig medium for å nå ut til både majoritets- og minoritetsmiljøer med sine meninger om rasisme og kvinnediskriminering.

Vi mener at det er statlige strukturer og visse kulturelle praksiser som først og fremst diskriminerer kvinner og etniske minoriteter. MiRA-Magasinet har vært spesielt opptatt av kjønnsdiskriminerende lover slik som treårs regelen, 21 års aldersgrense for familiegjenforening, forsørgelsesplikt og manglende rett til asyl på bakgrunn av kjønnsforfølgelse. Vi mener også at ingen menneskerettigheter er viktigere enn andre, og at det i norske debatter i dag ofte reflekteres et syn om det motsatte. Representanter for norske myndigheter og ekspertpersoner taler med to tunger når de forfekter kvinners rettigheter uten samtidig å kritisere de lover som virker kjønnsdiskriminerende. Minoritetskvinners menneskerettigheter er nært knyttet til rettighetene til deres folk. Kampen mot rasistisk diskriminering må derfor gå hånd i hånd med kampen mot kjønnsdiskriminering.

I forbindelse med lanseringen av jubileumsnummeret inviterer MiRA-Senteret til konsert på Cosmopolite i Oslo lørdag 4. desember kl. 19.00–02.00. Hovedattraksjoner er Noora Noor og Samsaya. Ellers byr vi på magedans, salsa, indisk og afrikansk dans. Det vil holdes innlegg av blant annet likestillingsdirektør Long Litt Woon og leder i FOKUS Anne Røthing. Arrangementet skal feire at kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn har utpekt seg på alle arenaer i det norske samfunnet.

Vi oppfordrer pressen til å dekke begivenheten og være med på å synliggjøre minoritetskvinners kamp for likestiling. Program for konserten er vedlagt.

For mer informasjon kontakt Fakhra Salimi på tlf. 92 01 99 62 / 22 11 69 20