MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner har mottatt Laksov- prisen for sitt arbeid mot rasisme og kjønnsdiskriminering og for menneskerettigheter.

Fondet ble opprettet av Amalie Laksov i 1983 til minne om hennes fire brødre, Carl, Benjamin, Harry og Leonard Scheer og hennes ektemann Håkon Laksov, som alle ble drept i tyske konsentrasjonsleirer i 1943. I fondets statuetter heter det at prisen skal deles ut til honorering av ”personer eller institusjoner som gjennom sin handling, i skrift, tale eller ved kunstnerisk utfoldelse har forsvart menneskerettighetene og motarbeidet rasediskriminering og religionsforfølgelse”.

Fakhra Salimi sa i sin takketale at denne prisen er en tydelig erklæring fra fondets styre, at selv i dag er arbeidet mot rasisme, anti-semittisme og kamp for kvinners rettigheter veldig viktig. Hun understreket også at minoritetskvinner i Norge i dag kjemper et trippelt kamp; de er kvinner, de er minoriteter og de tilhører ofte det laveste samfunnslaget.

Minoritetskvinner må kjempe en sammensatt kamp, kjempe for våre rettigheter, både som minoritet og som kvinne og i denne kampen trenger vi støttespillere, og vi trenger alle dem som har staket veien ut før oss.

Les Fakhra Salimis tale ved mottakelsen av Amalie Laksov menneskerettighetspris 30. september 2003 >>