MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er fornøyd med at myndighetene viser vilje til å bedre situasjonen for ungdom i krise ved å forebygge at ungdom utsettes for tvangsekteskap, og gi bedre hjelp til dem som utsettes for dette. Men MiRA-Senteret etterlyser konkrete løfter om bevilgninger til for eksempel de frivillige organisasjonene som skal drive med rådgivning og konfliktløsning slik at handlingsplanen kan gjennomføres.

MiRA-Senteret ser positivt på at myndighetene aktivt forholder seg til innvandrerungdom i krise og konflikt ved å legge fram en handlingsplan med mange gode forebyggende tiltak. Vi er spesielt glade for at regjeringen understreker viktigheten av et samarbeid med frivillige organisasjoner og minoritetsmiljøer, og en utvikling av allerede eksisterende aktiviteter i regi av disse.

MiRA-Senteret har i mange år arbeidet for å bygge opp et samlingssted og ressurssenter for innvandrerjenter, hvor de etter behov på en konstruktiv måte kan søke å løse sine problemer. Vi tilbyr unge jenter med minoritetsbakgrunn et fristed hvor de kan komme for hjelp og rådgivning i problemspørsmål, som for eksempel tvangsekteskap. Vi har så langt sett liten vilje hos det offentlige til å støtte slike prosjekt økonomisk, og ser fram til at det nå i forbindelse med handlingsplanen vil bli gitt økte økonomiske bevilgninger til tiltak og aktiviteter hos de kompetanseinnehavende frivillige organisasjonene.

Det er lagt fram et utkast fra privatpersoner (Hege Storhaug) med forslag om en rekke endringer av reglene for familiens enhet, familiegjenforening og bosetting som avviker sterkt fra de regler som generelt gjelder for ungdom. MiRA-Senteret synes det er sjokkerende at det fremmes ønsker om endringer som bidrar til ulike regler for mennesker avhengig av om de har en norsk opprinnelse eller innvandrerbakgrunn. Vi synes det er trist at krefter i samfunnet heller ønsker å dramatisere denne type overgrep enn å være med på et langsiktig forebyggende arbeid. MiRA-Senteret synes også det er deprimerende at de som ønsker en bedring av unge jenters situasjon ikke legger forholdene til rette for et samarbeid med relevante organisasjoner og miljøer, men heller ønsker å henge ut hele nasjonalitetsgrupper med de negative effekter en slik mistenkeliggjøring har også for de som overhodet ikke berøres av problemstillingen om tvangsekteskap.