Fredag 23. august inviterer MiRA ressurssenter for minoritetskvinner til valgopplæring i Haugesund.

Bruk din stemmerett – gjør en forskjell!

Tid: 13:00-15:00

Sted: Gamle Slaktehuset Allaktivitetshus (Strandgata 70)

MiRA-Senteret ønsker å mobilisere kvinner med minoritetsbakgrunn. Vårt mål er at på valgdagen 9. september 2019 går hundrevis av dem til valgurnene og bruker sin stemmerett. På den måten kan de velge representanter til kommunestyrer- og fylkesting som taler deres sak.

Kvinnene skal delta og kravene er tydelige. De deltar fordi de vet at å stemme ved valg er en mulighet til å påvirke og få innflytelse over sin fremtid. Kvinnenes krav til politikerne erlike muligheter til utdanning og arbeid, bedre rettssikkerhet, slutt på systematisk diskriminering i arbeidslivet, slutt på ubetalt praksisarbeid og slutt på hatefulle, rasistiske og fordomsfulle holdninger i det offentlige ordskiftet. Vi trenger politikere som aktivt arbeider for å sikre like rettigheter og muligheter for alle, og som prioriterer skole og nærmiljø, og setter trygghet for barn og ungdom på dagsorden.

Gjennom kampanjen Bruk din stemmerett – gjør en forskjell oppfordrer MiRA-Senteret alle til å bruke stemmeretten sin og stemme frem politikk for solidaritet, likestilling og mangfold ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg. Når vi kommer til Haugesund ønsker vi å skape dialog rundt hvordan VI sammen kan bidra til å styrke det politiske engasjementet. Vi vil dele av våre erfaringer knyttet til praktisk valgopplæring og politisk bevisstgjøringsarbeid og drøfte problemstillinger som vi opplever som spesielt relevante for minoritetskvinner i forkant av årets valg.

Vi oppfordrer alle medier, spesielt lokalaviser, til å dekke MiRA- Senterets valgopplæring i Haugesund og slik bidra til at minoritetskvinners egen røst bli hørt i det offentlige rom!

For mer informasjon, ta kontakt med MiRA-Senteret på telefon 22 11 69 20 eller Fakhra Salimi på mobil 92019962 eller send e-post til post@mirasenteret.no